Klassiska snapsvisor

Spritbolaget

melodi “Snickerboa”

Till spritbolaget ränner jag och bankar på dess port.
Jag vill ha nå’t som bränner bra och får mig sketfull fort.
Expediten sade godda’, hur gammal kan min herre va’?
Har du nå’t leg, ditt fula drägg? Kom hit igen när du fått skägg!

Nej, detta var ju inte bra, jag ska bli full ikväll.
Då plötsligt en idé fick jag, dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad, så nu jag kan bli full och glad.
Den röda drycken åkte ner, nu kan jag inte titta mer!

Helan går

melodi “Helan går”

Helan går Helan går,
sjung hopp faderallan lallan lej.
Helan går, sjung hopp faderallan lej.
Och den som inte Helan tar, han heller inte Halvan får.
Helan går… Ahh!! Sjung hopp faderallan lej.

Jag är en liten undulat

Melodi: “Med en enkel tulipan” 

Jag är en liten undulat som inte får någon mat.
För dom jag bor hos, för dom jag bor hos, dom är så snåla.
Dom ger mig fisk varenda dag, det vill jag rakt inte ha.
Jag vill ha brännvin, jag vill ha brännvin, och gorgozola.
Hej!

full kermit